Hoe is de succesfee van 29% bepaald (no cure, no pay)?

De succesfee van 29% wordt enkel en alleen berekend en betaald als er daadwerkelijk gelden worden terugbetaald. De 29% wordt berekend over de totale som van alle uitbetaalde gelden.

De succesfee van 29% is een vergoeding voor de verrichte (en nog te verrichten) inspanningen die niet eerder te gelde zijn gemaakt (no cure, no pay). In het opzetten van de claim, de dossiervorming, de ondersteuning etc., zit jaren van voorbereiding en planning. Deze tijd en inspanning kan echter niet aan iemand worden gefactureerd en komt voor rekening en risico van Eerlijk Auteursrecht.