Veel gestelde vragen

Moet ik de jaarlijkse ‘factuur’ van Stichting Reprorecht zomaar betalen?

Nee. De jaarlijkse ‘factuur’ van Stichting Reprorecht is géén factuur, maar een voorstel (offerte). Stichting Reprorecht wil u jaarlijks een licentie verkopen, waarmee u toestemming koopt om tenminste honderden tot (tien)duizenden kopietjes uit een boek, krant of tijdschrift te maken. Als u deze kopietjes uit een boek, krant of tijdschrift niet (jaarlijks) maakt, dan heeft u daar natuurlijk geen toestemming voor nodig. U hoeft daar dan ook niet (jaarlijks) voor te betalen aan Stichting Reprorecht.

Weet u hoeveel kopietjes uit een boek, krant of tijdschrift Stichting Reprorecht u jaarlijks wilt verkopen, kent u ook de voorwaarden die Stichting Reprorecht verbindt aan haar licentie en weet u dat dat past bij uw situatie, dan kunt u er voor kiezen in te gaan op het jaarlijkse voorstel van Stichting Reprorecht door te betalen. Wilt u meer weten over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in uw organisatie en hoe u daarmee om kunt en/ of moet gaan, neemt u dan contact op met Eerlijk Auteursrecht.

Hoeveel kopietjes uit een boek, krant of tijdschrift wil Stichting Reprorecht u jaarlijks verkopen?

Hoeveel kopietjes uit een boek, krant of tijdschrift Stichting Reprorecht aan u wenst te verkopen, zult u moeten berekenen. Dit hangt af van het bedrag dat SR u wilt laten betalen.

In de onderstaande tabel hebben wij voor u omgerekend hoeveel kopieën uit een boek, krant of tijdschrift SR u wenst verkopen.

Omrekentabel bedrag SR naar kopie uit boek, krant of tijdschrift
Bedrijfsleven; kosten één pagina € 0,045 Bedrag Aantal pagina’s
0 t/m 19 FTE € 18,11 402
20 t/m 49 FTE € 118,64 2.636
20 t/m 49 FTE € 173,39 3.853
50 t/m 99 FTE € 337,66 7.504
50 t/m 99 FTE € 501,93 11.154
100 t/m 199 FTE € 684,45 15.210
100 t/m 199 FTE € 1.003,86 22.308
200 t/m 499 FTE € 1.597,05 35.490
200 t/m 499 FTE € 2.372,76 52.728
500+ FTE € 3.293,73 73.194
500+ FTE € 5.019,30 111.540
Onderwijs; kosten één pagina € 0,011 Bedrag Aantal pagina’s
Primair onderwijs € 2,37 215
Voorgezet onderwijs € 1,82 165
Wie doen er al mee aan ReproClaim?

Scholen, supermarkten, verzorgingstehuizen, industrie, transport-, bouw-, handelsbedrijven, etc.. Inmiddels hebben zich tegen de 100 organisaties verenigd in ReproClaim. De deelnemers komen uit bijna alle branches. Kleine tot hele grote organisaties. Uiteindelijke kan iedere organisatie die in het verleden aan Stichting Reprorecht heeft betaald omdat men dacht dat ‘betalen nu eenmaal verplicht was’, zich aansluiten bij ReproClaim. Elke extra deelnemer is nodig om de kans op succes te vergroten. U bent dus ook nodig. Hoe meer deelnemers, hoe sterker we staan.

Wanneer kan ik mij aanmelden bij ReproClaim?

Iedere organisatie in Nederland, die in het verleden tenminste één keer heeft betaald aan Stichting Reprorecht, kan zich aanmelden bij ReproClaim. Zowel bedrijven als onderwijsinstellingen kunnen deelnemen. Het is nodig dat u in ieder geval kunt aantonen dat u van Stichting Reprorecht een ‘factuur’ heeft ontvangen en deze tenminste één keer heeft voldaan. Elke extra deelnemer is nodig om de kans op succes te vergroten.

Wat moet ik doen om mij aan te sluiten bij ReproClaim?

Als u zich ook aan wilt sluiten bij ReproClaim, hoeft u zich daarvoor alleen aan te melden via het formulier. Daarmee sluit u zich direct aan bij ons collectief. Het is belangrijk dat u tenminste kunt aantonen dat u een ‘factuur’ van Stichting Reprorecht heeft gehad en dat u deze ook heeft betaald. Een kopie van uw meest recente Stichting Reprorecht ‘factuur’, kunt u direct uploaden bij uw aanmelding.

Aanmelden kost u éénmalig een zeer beperkte bijdrage. Hoeveel dit voor u is, hangt af van hoeveel u jaarlijks aan Stichting Reprorecht heeft betaald. U kunt de hoogte van uw eenmalige bijdrage achterhalen bij ‘De Kosten‘.

Daarnaast betaalt u alleen nog een ‘no cure, no pay’ percentage (succesfee) als het ReproClaim daadwerkelijk lukt om gelden terug te vorderen die u aan Stichting Reprorecht heeft betaald. De succesfee is 29%. Dit percentage wordt alléén berekent over alle gelden die daadwerkelijk aan u worden uitbetaald. Zie voor meer informatie ‘De Kosten‘ en de ‘Algemene Voorwaarden‘.

Als ik deelneem, wat moet ik na mijn aanmelding zelf dan nog doen?

In beginsel niets. Als u er voor zorgt dat u het aanmeldformulier volledig invult (en een kopie van uw meest recente ‘factuur’ van Stichting Reprorecht upload), dan hebben wij genoeg om ook voor u aan de slag te gaan. Wij doen in principe alles voor u. Mochten wij nog aanvullende informatie van u nodig hebben, dan krijgt u daar tijdig van ons bericht van.

Wij hebben voor meerdere entiteiten betaald aan Stichting Reprorecht, kan ik met allemaal mee doen en hoe werkt dat?

Ja. U kunt met alle entiteiten meedoen. Graag zelfs. Zijn het er meer dan twee? Dan willen wij u vragen om in dat geval contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een aangepaste bijdrage met u overeenkomen en u hoeft bovendien het aanmeldformulier niet meerdere malen te doorlopen.

Loop ik risico als ik meedoe aan ReproClaim?

Nee. In principe niet. Bij deelname is uw risico beperkt tot uw éénmalige bijdrage. Mocht het uiteindelijk niet lukken om uw betalingen aan Stichting Reprorecht terug te vorderen, dan bent u alleen uw éénmalige bijdrage aan ReproClaim kwijt. Zie voor meer informatie ‘De Kosten‘ en de ‘Algemene Voorwaarden‘.

Kost deelnemen aan ReproClaim geld?

Ja. Aanmelden en deelnemen kost u éénmalig een zeer beperkte bijdrage. Hoeveel dit voor u is, hangt af van hoeveel u altijd aan Stichting Reprorecht heeft betaald. U kunt de hoogte van uw eenmalige bijdrage achterhalen bij ‘De Kosten‘.

Daarnaast betaalt u alleen nog een ‘no cure, no pay’ percentage (succesfee) als het ReproClaim daadwerkelijk lukt om gelden terug te vorderen die u aan Stichting Reprorecht heeft betaald. De succesfee is 29%. Dit percentage wordt alléén berekent over alle gelden die daadwerkelijk aan u worden uitbetaald. Zie voor meer informatie ‘De Kosten‘ en de ‘Algemene Voorwaarden‘.

Waarvoor wordt mijn eenmalige bijdrage gebruikt?

Uw eenmalige bijdrage is noodzakelijk om ReproClaim te kunnen laten slagen. Uw bijdrage wordt deels gebruikt om ReproClaim verder uit te bouwen en te ondersteunen. Het grootste gedeelte van uw bijdrage wordt echter gebruikt om te voorzien in de nodige proceskosten en daarmee samenhangende risico’s voor ReproClaim van bijvoorbeeld hoger beroep en proceskostenveroordeling.

Hoe wordt mijn eenmalige bijdrage voor deelname berekend?

Uw eenmalige bijdrage wordt gebaseerd op de jaarlijkse vergoeding die u aan Stichting Reprorecht heeft betaald. Welke bijdrage voor u van toepassing is, kunt u achterhalen door uw meest recente ‘factuur’ van Stichting Reprorecht er bij te pakken en het corresponderende bedrag op te zoeken bij het kopje ‘De Kosten’. Met de Rekentool kunt u eenvoudig berekenen hoeveel u daadwerkelijk netto terug zou kunnen krijgen.

Hoe is de succesfee van 29% bepaald (no cure, no pay)?

De succesfee van 29% wordt enkel en alleen berekend en betaald als er daadwerkelijk gelden worden terugbetaald. De 29% wordt berekend over de totale som van alle uitbetaalde gelden.

De succesfee van 29% is een vergoeding voor de verrichte (en nog te verrichten) inspanningen die niet eerder te gelde zijn gemaakt (no cure, no pay). In het opzetten van de claim, de dossiervorming, de ondersteuning etc., zit jaren van voorbereiding en planning. Deze tijd en inspanning kan echter niet aan iemand worden gefactureerd en komt voor rekening en risico van Eerlijk Auteursrecht.

De kosten zijn relatief laag, hoe kunnen jullie dit zo aanbieden?

Door het grote aantal deelnemers, wordt het mogelijk om de kosten om te slaan per deelnemer. Te verdelen dus. Met zijn allen dragen we een klein beetje van de kosten.

Kan ik ook op een andere manier betalen?

Nee, in principe niet. Onze voorkeur gaat nadrukkelijk uit naar betaling met iDeal, Creditcard en/ of PayPal. Na betaling ontvangt u een factuur van uw betaling. Door betaling middels iDeal, Creditcard en/ of PayPal te hanteren, kunnen wij de (administratie)kosten zo laag mogelijk houden.

Mocht het voor u echt niet mogelijk zijn om een betaling te verrichten middels iDeal, Creditcard en/ of PayPal, neemt u dan contact met ons op.

Waarom willen we geld terug van Stichting Reprorecht?

Zeer beknopt heeft Stichting Reprorecht jarenlang honderdduizenden organisaties (bedrijven en onderwijsinstellingen) in Nederland ‘facturen’ gestuurd, die feitelijk geen facturen waren maar offertes. Daarbij was het tevens niet duidelijk wat Stichting Reprorecht nu precies aanbood. Door deze wijze van werken en presenteren, hebben Nederlandse organisaties tientallen miljoenen euro’s overgemaakt, die zeer waarschijnlijk niet waren betaald als de feiten juist waren weergegeven. Voor meer informatie verwijzen wij naar ‘de vordering‘.

Is een gerechtelijke procedure noodzakelijk?

Dat hoeft niet. Het kan bijvoorbeeld ook middels een buitengerechtelijke procedure worden afgehandeld. Wij verwachten echter dat dat in beginsel niet zal gebeuren en dat een gang naar de rechter noodzakelijk is.

Op wat voor termijn zijn er resultaten te verwachten?

Dat is moeilijk op voorhand aan te geven. Een dergelijke procedure kan jaren duren, maar wij streven ernaar om de procedure zo kort mogelijk te houden. Het is op voorhand beter om bijvoorbeeld tot een schikking te komen met Stichting Reprorecht, maar als dat niet lukt, dan is een langdurige procedure onvermijdelijk.

Hoe reëel is de kans dat Stichting Reprorecht de gelden terug betaald?

Dat is op dit moment nog moeilijk in te schatten. Eerlijk Auteursrecht heeft dit weliswaar gezamenlijk met de betrokken bedrijven onderzocht en juridisch laten toetsen of dit haalbaar is en denkt dat hierop inderdaad een reële kans van slagen bestaat.

Het is in ieder geval duidelijk dat het geen incident is. Het is volgens ons ook duidelijk dat, als we geen gezamenlijke concrete stappen zetten, er niets verandert. Stichting Reprorecht heeft haar werkwijze structureel, jarenlang en op grote schaal toegepast en heeft op deze wijze tientallen miljoenen euro’s uit het Nederlandse bedrijfsleven onttrokken. Een zeer groot aantal bedrijven dat wij hebben gesproken, stelt de werkwijze van Stichting Reprorecht als misleidend te hebben ervaren. Ze zijn tevens van mening dat er door hen nooit betaald zou zijn, als de nodige informatie en feiten direct waren gepresenteerd door de Stichting Reprorecht.

Wie zit er achter ReproClaim?

ReproClaim is een initiatief van Eerlijk Auteursrecht en een groot aantal van haar bestaande klanten. Meer dan honderd organisaties die jarenlang te goeder trouw ‘facturen’ van Stichting Reprorecht hebben ontvangen en betaald.

De dagelijkse uitvoering is in handen van Eerlijk Auteursrecht.