Home

ReproClaim en Eerlijk Auteursrecht stoppen

Helaas hebben we het teleurstellende bericht dat ReproClaim en Eerlijk Auteursrecht hun activiteiten stoppen. We hebben onverwacht maar helaas, onvoldoende steun en support uit de markt kunnen halen om de kwestie daadwerkelijk aan te vechten. Daarom hebben we nu moeten besluiten er mee te stoppen.

Voor al onze klanten en dus ook voor jullie verandert er weinig. De juridische positie is niet verandert. Voor alle klanten waar wij bezwaar voor hebben ingediend geldt, dat die al lang niet meer hoeven te reageren als er geen nieuwe feiten aangedragen worden.  De positie van onze klanten is reeds ruimschoots uiteengezet.  De wet is niet verandert. Het is niet aan bedrijven en organisaties om een eventuele betaalplicht al dan niet aan te tonen of te onderbouwen.

Stichting Reprorecht stuurt een zogenaamde factuur. Wij hebben altijd het standpunt ingenomen dat alle onderbouwing van betalingsplicht, moet geschieden door Stichting Reprorecht. De factuur die u ontvangt betekent bij betaling dat u kopietjes van auteursrechtelijk beschermd materiaal afneemt. Als u die niet maakt, of veel minder, dan hoeft u die vanzelfsprekend niet te betalen. De Stichting moet aan kunnen tonen dat u die kopien (heeft ge)maakt. Zolang zij dat niet kan aantonen, is de betalingsplicht niet aangetoond.

Dat deze redenatie klopt, blijkt naar wij denken uit het feit dat er door Stichting Reprorecht geen enkele daadwerkelijk juridische stappen zijn gezet tegen bedrijven die de door Stichting Reprorecht opgelegde factuur niet willen betalen. De door ons vertegenwoordigde bedrijven hebben wel een in hun ogen reëel voorstel gedaan. Omdat de Stichting dit niet accepteert, betaalt men sindsdien helemaal niet meer. Sommige inmiddels vier tot vijf helemaal niets meer. Wij denken dat de betaling allang was gevorderd via de rechter (en/ of een deurwaarder of incassobureau), als er daadwerkelijk sprake was geweest van een aangetoonde betalingsplicht van een van deze bedrijven. Ook zonder ons, is de situatie voor bedrijven dus niet verandert.

We vinden het oprecht jammer dat we het niet verder van de grond hebben gekregen. We balen er van dat we het vertrouwen niet hebben kunnen uitbetalen met een duidelijk stukje rechtspraak. We willen jullie bedanken voor het soms jarenlange vertrouwen dat we van jullie hebben gekregen. Jullie vertrouwen heeft het mogelijk gemaakt dat we het zo lang hebben kunnen volhouden.

Onze website en emailadressen zullen op 20 september offline gaan. We blijven daarna nog bereikbaar op eerlijkauteursrecht apenstaart hotmail.com voor eventuele vragen die dringend zijn.

Vriendelijke groet,

Hamid en Jeffrey

 

Voor meer informatie en de juridische onderbouwing van de claim verwijzen wij naar ‘De Vordering‘.